Hlavní Novinky, Obecné a Tiskové zprávy

John Chen v samostatném vyjádření upřesňuje informace z konference Code/Mobile

Před několika dny jsme vám přinesli informace z konference Code/Mobile, kde se John Chen rozpovídal o budoucnosti BlackBerry, novém modelu PRIV by BlackBerry a dalších věcech. Média si z tohoto rozhovoru samozřejmě vyzobala pouze ty největší pikantnosti, z čehož vzešla také řada mylných interpretací.

John Chen proto následně vydal konkrétní prohlášení, kde se těmito informacemi zabývá a snaží se je uvést na pravou míru. Nebudu zdlouhavě vypisovat hlavní body a podobně, raději si sami přečtěte celé vyjádření. Omlouvám se za pozdější vydání, ale chtěl jsem nechat nejprve celou záležitost trochu uležet… :)

John Chen, CEO BlackBerry

 

Bouře ve sklenici vody

Moje včerejší vystoupení na konferenci Code/Mobile vytvořilo menší rozruch. K mému zděšení se média zaměřila na několik mých komentářů, zatímco ignorovala mnoho dalších. To rozdmýchalo některé komentátory k šílenství, včetně, bohužel, několika našich věrných fanoušků.

Zařízení

Zde je kontext, který jsem možná včera opomněl. V první řadě stoprocentně důvěřuji našemu novému smartphonu PRIV. Nejenže přinese silné DNA BlackBerry bezpečnosti na Android platformu, ale PRIV nabídne také ty nejlepší funkce pro vaši maximální produktivitu, zahrnující rozměrnou obrazovku a pod ní hladce výsuvný mechanismus, který ukrývá ikonickou klávesnici BlackBerry. A všechny obchodní a rekreační aplikace, které byste mohli někdy chtít s laskavým svolením našeho dobrého partnera, Google.

Kromě vší tvrdé práce, kterou naši inženýři ve Waterloo a Otavě odvedli, aby udělali z modelu PRIV prvotřídního hrdinu, jsem přesvědčen, že je zde velmi podhodnocený segment, který model PRIV dokáže zaplnit. Podniky si stále více uvědomují bezpečnostní a soukromá rizika, která jejich mobilní zařízení mohou představovat. Stejně tak spotřebitelé. Navíc, trh s Android přístroji je obrovský – 1,2 miliardy dnešních uživatelů po celém světě, podle IDC rostoucí na 1,53 miliardy v průběhu příštích 4 let. Nemyslím si, že je nerozumné věřit, že BlackBerry zde najde silné publikum.

A konečně každý, kdo pozorně sledoval o co jsem se v BlackBerry snažil, jistě slyšel má slova, že bychom nezůstali v hardwarovém businessu, pokud bychom nebyli profitující. Toto není nic nového a opakoval jsem to již mnohokrát. To znamená, že děláme všechno možné pro to, abychom naše přístroje učinili profitujícími. Jsme zavázáni jak úspěchu modelu PRIV, tak podpoře vlád a dalších zákazníků, kteří vyžadují bezpečnost a výkon našich BlackBerry 10 zařízení.

Software

Konzistentně jsem také říkal, že budoucnost BlackBerry je v přenesení naší bezpečnostní odbornosti do softwarové sféry. To je to, co naši firemní zákazníci chtějí a stejně tak to pomůže naší transformaci v multiplatformního poskytovale, který dokáže zabezpečit mobilní podnikání nezávisle na typu zařízení. V uplynulých měsících jsme provedli mnoho kroků pro rozšíření našeho portfolia.

Jsem nadšený z akvizic WatchDox a AtHoc a naší čekající akvizice společnosti Good Technology – všichni jsou lídry ve svých oblastech (bezpečné sdílení dokumentů, nouzová upozornění a správa mobilních zařízení MDM).

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Přestože jsem optimista, tak v srdci jsem realista. To je ten inženýr ve mne. Proto také nemám trpělivost věci přikrášlovat, takže pokud jste ode mne včera slyšeli, že z bezpečnostního hlediska je nejnovější Blackphone na stejné úrovni jako my, tak víte, že to není bezcenné lichocení.

Zároveň jsem zmínil několik funkcí modelu PRIV, které pomohou vystoupat z hlediska zabezpečení na samotný vrchol a to i mezi bezpečnými Android zařízeními. Je tam unikátní klíč v čipsetu každého smartphonu PRIV, který ověřuje OS Android, takže uživatelé si mohou být jistí, že jejich PRIV nespouští nebezpečný firmware, který by mohl narušit jejich soukromí a bezpečnost. Je tam naše schopnost opravovat zranitelnosti mnohem rychleji než u ostatních Android smartphonů a další funkce, které jsem nezmínil. To je důvod proč pevně věřím, že PRIV bude MNOHEM odolnější než všechno ostatní.

Jsem nadšený z nadcházejícího příchoduPRIV. Osobně miluji tento telefon a soudě podle reakcí okolí si myslím, že mnozí z vás taky.

 


 

Originální text v angličtině

Tempest in a Teacup

My appearance at the Code/Mobile conference created a minor furor yesterday. To my dismay, the media focused on a few of my comments while ignoring many others. That whipped up some commentators into a frenzy, including, unfortunately, a few of our loyal fans.

Devices

Here’s the context I think that may have been missed yesterday. First, I have 100% confidence in our new PRIV smartphone. Not only will it bring BlackBerry’s strong privacy DNA to the Android platform, but PRIV will deliver top-of-the-line features for your maximum productivity, including an oversized screen and, underneath it, a smooth sliding mechanism that unveils the iconic BlackBerry keyboard. And all the business and recreational apps that you could ever want courtesy of our good partner, Google.

Besides all of the hard work that our engineers in Waterloo and Ottawa have done to make PRIV a first-class hero smartphone, I am convinced that there is an under-served segment that PRIV can ably fill. Enterprises are increasingly aware of the security and privacy risks that their mobile devices pose. So are consumers. Moreover, the Android smartphone market is massive – 1.2 billion users globally today, according to IDC, growing to 1.53 billion over the next 4 years. I don’t think it’s unreasonable to believe that BlackBerry will find a strong audience here.

Finally, anyone who has been watching closely what I’ve been trying to do at BlackBerry has surely heard me say that we would not stay in the device business if we were not profitable. This is nothing new, and I’ve repeated this many times recently. That said, we are doing everything possible to make our devices profitable. We are committed to both the success of PRIV as well as supporting governments and other customers that demand the security and performance of our BlackBerry 10 devices.

Software

I’ve also consistently said that BlackBerry’s future is in taking our security expertise into the software arena. It’s what our enterprise customers want, and it also helps continue our transformation into a multi-platform provider that can secure the mobile enterprise – regardless of type of device. We’ve taken many steps in recent months to augment our software portfolio.

I’m energized by the acquisitions of WatchDox and AtHoc, and our pending acquisition of Good Technology – all leaders in their respective spaces (secure document sharing, emergency alerts, and mobile device management).

Security and Privacy

Despite my optimism, I’m a realist at heart. It’s the engineer in me. It’s also why I don’t have the patience to sugarcoat. So if you heard me say yesterday that security-wise, the latest Blackphone is now in the same conversation as our devices, you know it’s not idle flattery.

At the same time, I mentioned several features coming in PRIV that will help it rise to the very top security-wise, even among secure Android phones. There’s the unique key ‎in the chipset of every PRIV smartphone to authenticate the Android OS, so users can be confident their PRIV is not running malicious firmware that could violate their privacy or security. There’s our ability to patch vulnerabilities much faster than other Android smartphone makers, and other features I didn’t mention. It’s why I firmly believe PRIV will be MORE resilient than everything else.

I’m enthusiastic about the coming launch of PRIV. I personally love this phone, and, judging by the reaction out there, I think many of you will, too.

Previous ArticleNext Article
Profilový obrázek
Zakladatel webu BBCzech, redaktor serveru mobilenet.cz. Fanoušek značky BlackBerry a všech mobilních technologií. Sportovní závislák, technologický nadšenec, mobilní maniak. BlackBerry is a lifestyle...

19 Comments

 1. Nenašel jsem tam to hlavní. Chen řekl, že pokud se jim podaří získat veškeré bezpečnostní certifikace k androidu, bude to pro ně vítězství a nebudou muset již dále vyvíjet dva operační systémy. Z toho jsem pochopil, že BB OS prostě půjde k ledu a firma zůstane u androidu. Nebo jsem to pochopil špatně?

   1. ale já tomu rozumím. však právě tam jsem to četl. jen jsem se chtěl ujistit, že jsem to pochopil správně tzn. tak jak jsem našel výše. nebo je to jinak?

  1. Protože ho nemiluje, ale hnusí se mu, že ani neměl náladu se učit ten telefon ovládat. Pro BB je tohle velká prohra, použít ve svém přístroji OS, který je v naprostém rozporu s dosavadní filozofií značky. Soukromí – Google to je jako oheň a voda…

 2. Jakoby nemohl říct, budeme i nadále věrní našemu systému. Takhle člověk neví na čem vlastně je, a byla by škoda přejít pouze na android.

  1. Ale vždyť to vlastně řekl
   We are committed to both the success of PRIV as well as supporting governments and other customers that demand the security and performance of our BlackBerry 10 devices.

 3. Mně tedy ohledně Android na BB zatím schází informace ZÁSADNÍ: bude možno odebírat aplikacím práva tak jak to umí nativní BBOS a iOS?
  Bez této vlastnosti si mohou strčit celý Android .. všichni víme kam. Byť by byl sebe-bezpečnější. Ale nevím, zda na to Google přistoupí, protože je živ z toho lokálně cíleného svinstva jménem reklamy.

  Ano, podepsaný OS a důležité systémové app. Další podmínka, ale to asi bude.
  Ale to celé je absolutně ku ničemu, když celý GP je plný svinstva, které chce znát moji polohu, ačkoliv to absolutně k ničemu nepotřebuje. Kromě lokálně cílených reklam, které tam nechci a zaplatím si za to, aby tam nebyly.

  Prostě mám frustraci z toho, že přicházím o další OS, kde nemusím být prodejná děvka (jsme zbožím Googlu výměnou za reklamy) a který nespadá pod USA právo. Jakmile je v tom Android s GP Google za zády, spadá to pod USA. To je pro mne konec.

  Takže budu do poslední chvíle používat čistý BBOS10 jak to jen půjde.. a půjde to dlouho, protože důležíté věci mají “up-to-date” (např. MS-eXchange klienta).
  A mezitím asi budu psát těžce chybějící části PIM do SailfishOS .. posledního non-USA OS pro mobily.. :)

  1. Good point ohledně omezení práv aplikací. Aktuálně s Androidem 5.1.1 to možné nebude, ale BlackBerry už pracuje na updatu Marshmallow, který bude dostupný v první půlce 2016, a tam už práva aplikací omezit půjde. Aktuálně aplikace DTEK bude fungovat například tak, že Ti vyskočí notifikace, když nějaká aplikace bude vyžadovat polohu. Takže poznáš, když nějaká blbost opravdu využívá tu hromadu permissions, kterou na začátku chce potvrdit. Jak jsem ale napsal, s updatem na Android 6 se to vylepší…

   Do té doby na to budeš muset používat nějakou jinou aplikaci. V Google Play jsou na to různé appky, které aplikacím podstrčí “falešná data” apod.

 4. Jestli OS BB10 ukončí, bude to obrovská škoda. Má obrovský potencionál, zvláště pokud k tomu připočtu BB Blend.
  Osobně si myslím, že BB svůj OS10 neumí marketingově zpopularizovat a zviditelnit, proto tak málo prodávají. To samé nyní předvádí i se svým novým telefonem Prim. Možná to je opravdu dobrý mobil, ale BB ho svojí chaotickou prezentací odsune v nezájem.
  Všichni nechtějí mobil s hardwarovou klávesnicí, kdyby k modelu Prim představili ještě pouze plně dotykovou verzi, případně ještě novou řadu telefonů s BB OS10 nebo Prim s BB OS10, tak to mu bych více rozuměl, ale takto?
  Jak chtějí navýšit prodej, když ani pro stávající uživatele nepředstaví za Z10 ani za Z30 nástupce?
  Přesto BlackBerry stále fandím a věřím, že to zvládnou i se svým BB OS a i se svými telefony.

 5. Android v BB byť sebelíp zabezpečený je konec BB.Po x letech používání této značky je to velké zklamání a budu zřejmě nucen přejít na apple.Android prosně neee.

 6. Předem svého komentáře bych chtěl říct, že u značky BB jsem už dlouho. Hodně dlouho. U OS10 se mi líbí ovládání gesty, skvělá SW klávesnice, notifikační dioda, vyzváněcí profily… Ale se svou Z10 jsem si dost užil. Za 18 měsíců 5 reklamací. Skoro všechny se týkaly nabíjení. Baterie byla nabitá na 100%, ale ukazatel ukazoval něco jiného. Je opravdu ten systém tak bezpečný, když zlobí s takovou hloupostí? Asi mě nebudete mít moc rádi, ale ta hysterie kolem androidu mi přijde zvláštní. Zajímalo by mě, kolik z vás nepoužívá žádnou aplikaci z droida. Sám jich několik používám. V tom vidím velikou díru u OS10. Nabídka kvalitních aplikací. Proto se nedivím, že udělali telefon s androidem. Možná by bylo vhodnější než udělat BB s androidem, přímo zabudovat do systému GP. Tak jako je tam Amazon. Když to jde “pokoutně”, proč ne oficiálně. Nezbývá než doufat, že ať už BB použije jakýkoliv systém, budeme spokojeni.

  1. Nechci být na Tebe hrubý, ale zajímalo by mě co používáš za aplikace. Třeba Waze co je v BW se seká, ale když nainstaluji z GP funguje bez problémů. V BW jsem nenašel žádnou aplikaci na geocaching, žádnou bankovní, něco jako Mapy.cz,free off-line navigace je tam jedna, dvě…Kecy typu, co tam není, to nepotřebuju miluju. Vůbec jsi nepochopil co jsem myslel, neobhajuji android. Kritizuji BW.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..